Cửa phòng mổ chuyên dụng NATRUS – NAX Series (Nhật Bản)

Giá: Liên hệ

Cửa chuyên dụng phòng mổ bệnh viện – Nabco Seri NAX sử dụng – Phòng điều trị tích cực (ICU) – Phòng X-quang, Phòng xạ trị – Phòng mổ – Phòng mổ sử dụng thiêt bị X-quang

Danh mục: