Dịch vụ: Thi công lắp đặt

Công tác thi công lắp đặt được thực hiện theo quy trình quản lý chất lượng rất khoa học và chặt chẽ. Ngay sau khi ký hợp đồng, cán bộ kỹ thuật Hải Hà sẽ tiến hành khảo sát, thiết kế, lên phương án thi công, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhân lực và thời gian thi công. Việc phối hợp với khách hàng, các đối tác thi công tại công trình luôn được Hải Hà coi trọng và thực hiện tốt.

 

Các công trình do Hải Hà thi công lắp đặt luôn đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.